sekce vizualizace

 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKČNÍCH NÁVRHŮ JE ZHOTOVENÍ VIZUALIZACE, POPŘÍPADĚ ZASAZENÍ VIZUALIZACE DO SKUTEČNÉ FOTODOKUMENTACE.

 

STAVEBNÍK, POPŘÍPADĚ STAVEBNÍ ÚŘAD A DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY SI MOHOU UDĚLAT ÚSUDEK O PROJEKČNÍM NÁVRHU.

 

Stavba jako socha

socha